The Forgotten Land of Lemuria

The Forgotten Land of Lemuria

Небагато вчених вважають, що континент, який розташовувався між Цейлоном і Мадагаскаром, потонув в Індійському океані. Саме цю місцевість називали Лемурією, хоча древні народи у своїх записах фіксували її як Му. З цим континентом пов’язано чимало міфів, гіпотез і припущень. Сучасний світ зовсім не надав значення цій землі й засоби на різні експедиції навіть не виділялися. Компанія Microgaming випустила ігровий автомат онлайн на гроші в тему цих дискусій. Слот Забута країна Лемурия можна активувати в Vulkan Stavka. У слоті The Forgotten Land of Lemuria 5 барабанів і 25 ліній, які постійно активовані. Виплати проводяться за умови мінімум трьох однакових символів на одній лінії. Обов’язкова вимога, символи повинні розташуватися в один ряд, починаючи з першого лівого барабана.

Ігровий автомат The Forgotten Land of Lemuria – кумедна історія з виплатами в залі Вулкан

Оскільки доказів про існування Лемурії немає, розробнику довелося формувати слот із різних звичних картинок. Тут будуть і черепа, і кристали, і лілії, взагалі, усе, що часто зустрічається в ігрових автоматах Вулкан онлайн. Диким символом виступає сам логотип гри, а ось Скаттером є око дівчини. Незвично звичайно, але це гра. Цей символ може запускати бонусну гру, яка у свою чергу розгортається на окремому ігровому полі. Сама гра складається з трьох раундів, кожний раунд має свою назву – вода, земля і вогонь. Вибрати якусь одну неможливо, проходити потрібно тільки одну за одною. У цілому, гра має гарний інтерфейс, хоча є й недолік – написи слабо читабельні. Якщо ви скачаєте слот англійською мовою, не турбуйтеся. Кнопки звичні для даного розробника, і ви легко розберетеся. А суть гри 777 викладена вище, так що для повної впевненості можна прочитати ще раз і приступати до гри.

  • барабани – 5;
  • лінії – 25;
  • мінімальна ставка – 0,01;
  • максимальна ставка – 125;
  • максимальна виплата – 1500.

Немного ученых полагаю, что континент, который располагался между Цейлоном и Мадагаскаром, утонул в Индийском океане. Именно эту местность называли Лемурией, хотя древние народы в своих записях фиксировали как Му. С этим континентом связано достаточно много мифов, гипотез и догадок. Современный мир вовсе не придал значения этой земле и средства на различные экспедиции даже не выделялись. Компания Microgaming выпустила игровой автомат онлайн на деньги в тему этих дискуссий. Слот Забытая страна Лемурия можно активировать в Vulkanstavka. В слоте The Forgotten Land of Lemuria 5 барабанов и 25 линий, которые постоянно активированы. Выплаты производятся при условии минимум трех одинаковых символов на одной линии. Обязательное требование, символы должны расположиться в один ряд, начиная с первого левого барабана.

Игровой автомат The Forgotten Land of Lemuria – забавная история с выплатами в зале Вулкан

Поскольку доказательств о существовании Лемурии нет, разработчиком пришлось формировать слот из разных привычных картинок. Здесь будут и черепа, и кристаллы, и лилии, в общем, все, что часто встречается в игровых автоматах Вулкан онлайн. Диким символом выступает сам логотип игры, а вот Скаттером является глаз девушки. Необычно конечно, но это игра. Этот символ может запускать бонусную игру, которая в свою очередь разворачивается на отдельном игровом поле. Сама игра состоит из трех раундов, у каждого раунда свое название – вода, земля и огонь. Выбрать какую-то одну невозможно, проходить нужно только одну за другой. В целом, игра обладает хорошим интерфейсом, хотя и есть недостаток – надписи слабо читабельны. Если вы скачаете слот на английском языке, не расстраивайтесь. Кнопки привычны для данного разработчика, и вы легко разберетесь. А суть игры 777 изложена выше, так что для полной уверенности можно прочесть еще раз и приступать к игре.

  • барабаны – 5;
  • линии – 25;
  • минимальная ставка – 0,01;
  • максимальная ставка – 125;
  • максимальная выплата – 1500.